Bijscholing oncologie

Oncologie Radiotherapieapparaat

Bijscholing oncologie

Bijscholing oncologie:  medisch en verpleegkundig


Voor wie

Verpleegkundigen die werkzaam zijn met of geïnteresseerd zijn in het verplegen van patiënten met een oncologische aandoening.


Voorwaarde voor deelname

U heeft de e-learningmodule Basiscursus Oncologie gevolgd.


Doel

Na het volgen van deze training heeft u inzicht in het traject en de fase van behandeling waarin de patiënt zich bevindt. U kunt de symptomen herkennen die het gevolg zijn van de ziekte of eerdere behandeling en de verpleegkundige aandachtspunten en interventies benoemen. Ook kunt u adviseren ten aanzien van ontslag naar huis. Daarnaast bent u in grote lijnen op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in de oncologie.


Inhoud

Deze training heeft basiskennis oncologie als hoofdthema.

Met behulp van klinisch redeneren wordt aan de hand van casuïstiek de basiskennis uit de e-learning verdiept. De cursus bestaat o.a. uit de onderwerpen:

       Chemotherapie;

       Radiotherapie;

       Hormoontherapie;

       Immunotherapie;


Voorbereiding/studiemateriaal

Elearning:

AMC medewerker: via het AMC leerportaal.

Extern:        via CampusMED van Noordhoff Health e-learningmodule Basiscursus Oncologie.  Zie: https://www.noordhoff-health.nl/nl/cursus/basiscursus-oncologie


U ontvangt voorafgaand aan de cursus een studiehandleiding.


Certificering & Accreditatie

AMC medewerker: Registratie deelname in leerportaal na invullen evaluatie.

Extern:        U ontvangt een bewijs van deelname.


CanMEDS

Deze cursus draagt volgens het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden bij aan de ontwikkeling van de volgende CanMEDS competenties:

Klinisch handelen 80 %

Samenwerking 20 %

Totaal aantal punten  : 7


Praktische info

Duur: 1 dag, 8.30 – 16.00 uur


Aantal deelnemers

Minimaal 8, maxmimaal 16


Meer info

Beide cursusdagen kunnen onafhankelijk van elkaar en in willekeurige volgorde worden gevolgd.


Bijscholing oncologie:  begeleiding en palliatieve zorg


Voor wie

Verpleegkundigen die werkzaam zijn met of geïnteresseerd zijn in het verplegen van patiënten met een oncologische aandoening.


Doel

Na het volgen van deze training heeft u inzicht in het traject en de fase van behandeling waarin de patiënt zich bevindt. Daarnaast heeft u kennis opgedaan over de palliatieve zorg en de verpleegkundige aandachtspunten.

Inhoud

Deze cursus bestaat uit twee hoofdthema’s:

       psychosociale begeleiding;

       palliatieve zorg;

Tijdens het dagdeel psychosociale begeleiding wordt de door u ingebrachte casuïstiek(en) nagespeeld met een acteur. In het dagdeel palliatieve zorg wordt aandacht besteed aan specifieke klachten die op kunnen treden in de palliatieve fase en de verpleegkundige aandachtspunten hierbij.


Voorbereiding/studiemateriaal

Voor het gedeelte psychosociale begeleiding wordt verwacht dat er voorafgaand aan de cursus een casuïstiek wordt ingeleverd.


U ontvangt voorafgaand aan de cursus een studiehandleiding.


Certificering & Accreditatie

AMC medewerker: Registratie deelname in leerportaal na invullen evaluatie.

Extern:        U ontvangt een bewijs van deelname.


CanMEDS

Deze cursus draagt volgens het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden bij aan de ontwikkeling van de volgende CanMEDS competenties:

Klinisch handelen 40 %

Communicatie 40 %

Samenwerking 20%

Totaal aantal punten  : 7


Praktische info

Duur: 1 dag, van 8.30 – 16.00 uur


Aantal deelnemers

Minimaal 8, maximaal 16


Meer info

Beide cursusdagen kunnen onafhankelijk van elkaar en in willekeurige volgorde worden gevolgd.


Vragen over de cursus? Neemt u contact met ons op!

Paul de Maaijer

Opleidingsadviseur

Jantina van Malsen

Medewerker Planning en organisatie

Bij- en nascholing

Meibergdreef 9,
1105 AZ, Amsterdam
Bekijk meer details

Liever een Cursus op maat?

Aanvragen
Geldige e-mail is verplicht Vraag is verplicht