Evidence based practice 1 voor de volger

docent met student en laptop

Evidence based practice 1 voor de volger

Voor wie

AMC en externe verpleegkundigen niveau 4/5


Doel

Na afloop van deze training weet de deelnemer:

       wat Evidence Based Practice (EBP) inhoudt.

       dat een kritische houding ten opzichte van het eigen handelen en het handelen van collega’s een voorwaarde is voor Evidence Based Practice en het kunnen formuleren van beantwoordbare vragen over verpleegsituaties.

       dat Evidence Based richtlijnen of aanbevelingen opgevolgd moeten worden om een goede kwaliteit van zorg te leveren.

       dat EBP een vijfstaps methode is, waarbij het formuleren van een goede klinische vraagstelling en het efficiënt zoeken naar wetenschappelijke literatuur de beginstappen zijn.

       wat de verschillen zijn tussen wetenschappelijke artikelen van hogere en lagere bewijskracht en kan men een omschrijving geven van de verschillende onderzoekstypes.

       wat het belang is van zoeken met tekstwoorden naast indextermen (Mesh).

       via AMC Literatuur (= digitale bibliotheek AMC) te zoeken in bronnen van geaggregeerde evidence zoals guidelines, TRIP en Cochrane.

       n.a.v. een bepaalde klinische vraagstelling een goed opzoekbare vraag te formuleren volgens de PICO-methode.

       op systematische, transparante en efficiënte wijze te zoeken in PubMed en andere bronnen hoe een goede zoekstrategie op te bouwen.

       hoe zoekfilters binnen PubMed Clinical Queries toe te passen.

       hoe zoekstrategieën en resultaten kunnen worden opgeslagen.


Inhoud

Deze training bestaat uit 3 dagdelen welke NIET afzonderlijk gevolgd kunnen worden.

Dagdeel 1 en 3: EBP1

In deze training wordt uiteengezet wat Evidence Based Practice inhoudt, namelijk een 5-staps methode om relevante literatuur te vinden, kritisch te beoordelen en toe te passen. Dit wordt gedaan aan de hand van presentaties, afgewisseld met werkgroepen.  

Het gebruikte lesmateriaal is in het Nederlands en Engels.


Dagdeel 2: Zoeken naar Evidence

Verpleegkundigen die zich met EBP gaan bezighouden dienen derhalve de kennis en vaardigheid t.a.v. zoeken te bezitten of te verkrijgen. In dit dagdeel wordt ingegaan op principes van zoeken naar
evidence. Er wordt via een hands on training geoefend in het efficiënt zoeken in bronnen van geaggregeerde evidence, waarbij de nadruk ligt op het ‘snel’ vinden van relevante literatuur in deze
bronnen.

Deelnemers die nog niet bekend zijn met Pubmed bereiden zich voor met de online zelfstudie Pubmed van de Medische bibliotheek. Daarnaast gaat de training dieper in op het systematisch en goed opbouwen van de zoekstrategie in PubMed (PubMed omvat o.a. MEDLINE, de grootste internationale biomedische database). Tevens komen andere evidence bronnen aan bod, zoals Cinahl en Cochrane.


Voorbereiding/studiemateriaal

Van de deelnemer wordt verwacht dat ter voorbereiding op de trainingsdagen de studiehandleiding wordt doorgenomen, 3 genoemde artikelen worden gelezen en een huiswerkopdracht wordt gemaakt.

De huiswerkopdracht bestaat uit het uitwerken van een klinische onzekerheid uit uw eigen werkproces.

De studiehandleiding en handout wordt samen met de definitieve bevestiging per mail gestuurd aan de deelnemer.


Certificering & Accreditatie

Deelname wordt geregistreerd in het leerportaal. Deelnemers die niet in het AMC werken, ontvangen een bewijs van deelname.


Deze training is door het kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden geaccrediteerd en draagt bij aan de ontwikkeling van de volgende CanMEDScompetenties:

60% Professionaliteit

40% Kennis en Wetenschap

Totaal aantal punten 11


Voor AMC competenties verwijzen wij u naar de site van het 'Curriculum Verpleegkundigen'.


Praktische info

Duur - 3 dagdelen

Vervolgtraject - Seniorverpleegkundigen wordt aangeraden om, aansluitend aan de EBP1, de training EBP2 (voor de gebruiker) te volgen.


Aantal deelnemers

Minimaal 10, maximaal 12Vragen over de cursus? Neemt u contact met ons op!

Paul de Maaijer

Opleidingsadviseur

Jantina van Malsen

Medewerker Planning en organisatie

Bij- en nascholing

Meibergdreef 9,
1105 AZ, Amsterdam
Bekijk meer details

Liever een Cursus op maat?

Aanvragen
Geldige e-mail is verplicht Vraag is verplicht