GIC Generic Instructor Course

GIC

GIC Generic Instructor Course

Generic Instructor Course

Voor wie

In- en externe deelnemers

Verpleegkundigen, anesthesiemedewerkers en artsen werkzaam op IC/CC, SEH of afdeling anesthesie.


Voorwaarden voor deelname

Deelnemers die na het volgen van de Advanced Life Support (ALS) provider course door de faculty zijn voorgedragen als Instructor Potential (IP) en deze kwalificatie hebben in het CMS van de European Resuscitation Council (ERC)


Doel

Na afloop van de cursus beschikt de cursist over kennis en vaardigheden om ALS cursussen te verzorgen volgens het format van de European Resuscitation Council.


Inhoud

De onderwerpen in deze cursus zijn:

       het verzorgen van een hoorcollege

       het geven van een instructie volgens het 4 stappenmodel

       het begeleiden van scenario instructie

       regels voor geven/ontvangen van feedback

       beoordelen


De cursist wordt tijdens de cursus intensief begeleid. De verhouding docent/cursist bedraagt 2:6.


Voorbereiding/studiemateriaal

De cursist dient zich uitgebreid voor te bereiden aan de hand van de studiematerialen die 6 weken voorafgaand aan de cursus beschikbaar worden gesteld door het opleidingsinstituut.


Toetsing

-


Certificering & Accreditatie

Na het succesvol doorlopen van de cursus wordt de cursist aangemeld bij de ERC als Instructor Candidate (IC). De IC zal nu nog ten minste twee maal onder begeleiding een Advanced Life Support provider course verzorgen.

Na succesvolle afronding van dit traject volgt een definitieve aanmelding in het CMS van de ERC als Full Instructor Advanced Life Support.


De cursus/training is door het kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden geaccrediteerd en draagt bij aan de ontwikkeling van de volgende CanMEDScompetenties competenties:

Klinisch handelen: 20%

Communicatie: 40%

Professionaliteit: 40%

Totaal aantal punten 15


De cursus is door ABAN geaccrediteerd voor: 12 punten (het maximum punten wat door ABAN wordt uitgereikt is 6 per cursusdag)


Practische info

Duur: 2 dagen van 8.00-18.00 uur

Inclusief lunch
Vragen over de cursus? Neemt u contact met ons op!

Wendy Meijer

Medewerker Planning en Organisatie

Bij- en nascholing

Meibergdreef 9,
1105 AZ, Amsterdam
Bekijk meer details

Liever een Cursus op maat?

Aanvragen
Geldige e-mail is verplicht Vraag is verplicht