Instructeur BLS

IMG_1760.jpg

Instructeur BLS

BLS-I


Voor Wie:

Door de NRR is vastgesteld dat deelnemers dienen te behoren tot één van de volgende categorieën:

Arts of verpleegkundige, certificaat van een opleiding in de gezondheidszorg niveau 4 of 5,

propedeuse certificaat student Geneeskunde, afgeronde 1e of 2e graad lerarenopleiding of hiervoor studerend (ten minste 120 studiepunten behaald), diploma ambulancechauffeur van de Academie voor Ambulancezorg, certificaat van Instructeur Eerste Hulp.


Voorwaarde voor deelname:

-


Doel

De deelnemer wordt opgeleid tot een door de Nederlandse Reanimatieraad (NRR) erkend reanimatie instructeur.

Na afloop van de scholing beschikt de cursist over kennis en vaardigheden om te kunnen reanimeren, een automatische defibrillator te gebruiken en om deze vaardigheden te kunnen overdragen aan anderen.


Inhoud

Theorie over de volgende onderwerpen:

       didactische principes

       de basale reanimatie van volwassenen

       de relatie tussen basale reanimatie en vroegtijdige defibrillatie

       het veilig en efficiënt gebruiken van een AED onder verschillende omstandigheden

       

Praktisch oefenen van:

       reanimeren bij volwassenen

       gebruiken van een AED

       les/instructie geven


Voorbereiding/studiemateriaal:

Dag 1:

cursusmaterialen (beschikbaar via CMS van de Nederlandse Reanimatieraad) downloaden en bestuderen

'Lesboek Basale reanimatie' wordt uitgereikt


Dag 2:

maken huiswerkopdracht


Toetsing

Beoordeling middels een continue assessment en toetsstations voor de praktische vaardigheden. Aan het einde van het eerste dagdeel wordt getoetst of de BLS-vaardigheden beheersd worden. Bij gebleken geschiktheid kan het programma vervolgd worden.


Certificering & Accreditatie

Volledige deelname aan de scholing en een voldoende voor het practicum, de lesopdracht en de praktische toetsing geven recht op het ERC certificaat. De cursist wordt als Instructor Candidate ingeschreven in het CMS van de NRR/ERC.


De cursus is door het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden geaccrediteerd en draagt bij aan de ontwikkeling van de volgende CanMEDS competenties:

60%   Klinisch handelen

40%   Communicatie                                                                                    

Totaal aantal punten 13


Praktische info

Inclusief lunch.


Na het behalen van de IC status dient twee maal een les gegeven te worden onder begeleiding van een NRR gecertificeerde FI. Daarna zal registratie in het CMS plaatsvinden en kan als zelfstandig BLS Instructeur cursus gegeven worden. Afspraken om als IC aan een cursus deel te nemen worden door de cursist zelf gemaakt.


Aantal deelnemers

Minimaal 4, maximaal 6
Vragen over de cursus? Neemt u contact met ons op!

Wendy Meijer

Medewerker Planning en Organisatie

Bij- en nascholing

Meibergdreef 9,
1105 AZ, Amsterdam
Bekijk meer details

Liever een Cursus op maat?

Aanvragen
Geldige e-mail is verplicht Vraag is verplicht