Medische terminologie - basis

Medische terminologie - basis

Medische Terminologie - basis


Voor wie

Medewerkers van afdelingen, poliklinieken en diensten die te maken hebben en/of krijgen met medische termen.


Voorwaarde voor deelname

De deelnemers hebben ter voorbereiding doorgenomen:

       Studiehandleiding

Tijdens de bijeenkomsten wordt de lesstof gepresenteerd en interactief gerepeteerd.

Van de deelnemers wordt verwacht dat ze zich de lesstof thuis verder eigen maken.

De eerste lesdag worden de, tijdens de training, te gebruiken boeken uitgereikt.

       Medische terminologie: Anatomie en fysiologie. (Mellema, G.H. en Sterken,R.G.)

       Medische terminologie: Pathologie (Mellema, G.H. en Sterken,R.G.)

Daarnaast worden de protocollen die in het Amsterdam UMC gelden gebruikt.


Doel

Na afloop van deze cursus wordt er kennis verkregen over:

       begrip van de wijze waarop de medische termen zijn opgebouwd;

       inzicht in de betekenis van deze termen;

       elementaire kennis van de terminologie van de bouw en werking van het menselijk lichaam.


Inhoud

Op interactieve wijze wordt de kennis over medische termen in deze cursus aangeleerd en/of wordt opgefrist. De volgende onderwerpen komen hierbij aan de orde:

       grondslag medische terminologie;

       orgaanstelsels en onderdelen van orgaanstelsels;

       pathologie/ziekte.


Voorbereiding/studiemateriaal

De deelnemers dienen ter voorbereiding door te nemen:

       Studiehandleiding

In de studie staat de beschrijving van de leeractiviteiten.

Tijdens deze cursus wordt gebruikgemaakt van studieboeken, deze worden uitgedeeld in de eerste les. Iedere les eindigt met een zelfstudieopdracht.

Daarnaast worden de protocollen die in het AMC gelden doorgenomen.


Toetsing

Deze cursus wordt afgesloten met een toets in quizvorm


Certificering & Accreditatie


Uw deelname wordt na het volgen van de volledige cursus en het behalen van de toets bijgeschreven in het leerportaal.


Praktische info

Duur

6 x 1,5 uur /tijden 16:00 – 17:30 uur


Aantal deelnemers

8-14


Vragen over de cursus? Neemt u contact met ons op!

Ellen te Pas

Opleidingsadviseur

Jantina van Malsen

Medewerker Planning en organisatie

Bij- en nascholing

Meibergdreef 9,
1105 AZ, Amsterdam
Bekijk meer details

Liever een Cursus op maat?

Aanvragen
Geldige e-mail is verplicht Vraag is verplicht