TPV & Darmfalen bij volwassenen

TPV en darmfalen

TPV & Darmfalen bij volwassenen

Voor wie

Verpleegkundigen die zorg bieden aan hoog-complexe darmfalen patiënten en rondom deze patiëntenpopulatie willen leren klinisch redeneren.


Doel

Na afloop van deze training beschikt u over kennis en vaardigheden om hoog-complexe en middel-complexe zorg te verlenen aan darmfalen patiënten.

De inhoud van de studie wordt dusdanig ingericht dat u verbanden leert leggen die darmfalen met zich meebrengt.

Zelfstudie, doceerles, gezamenlijk casuistiek en beleidsplannen maken en het praktisch oefenen vormen de onderdelen van deze scholing.

Hierbij komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Chronisch versus acuut darmfalen

Anatomie van de darm en het verband met de chirurgische en internistische problematieken. Klinisch redeneren.

Verschillende intraveneuze toegangswegen.

Behandeling medicamenteus, Totale parenterale voeding en dieet.


Voorbereiding/studiemateriaal

Er wordt vooraf een studiehandleiding verstuurd. Voorafgaand aan de studiedag dient u een basisinstaptoets te maken.


Praktische info

Duur: 1 dag 8.30 – 16.00 uur


Aantal deelnemers

Minimaal 12, maximaal 25

Liever een Cursus op maat?

Aanvragen
Geldige e-mail is verplicht Vraag is verplicht