Train de toetser

_P8A4865.jpg

Train de toetser

Voor wie

Verpleegkundigen die voorbehouden- of risicovolle handelingen toetsen.


Doel

Na afloop van deze training beschikt u over de didactische kennis en vaardigheden om collega’s te toetsen op het uitvoeren van de voorbehouden handelingen.

Inhoud

Zelfstudie, theorie en het praktisch oefenen met  verschillende toets situaties vormen een onderdeel van deze scholing. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan de orde:

       definitie van toetsen;

       doel van toetsen;

       feedback geven;

       toets proces;

       kwaliteitseisen toets;

       vaardigheden toetsen;

       betrouwbaarheid toetser;  


Voorbereiding/studiemateriaal

Er wordt vooraf een studiehandleiding verstuurd. De hierin genoemde huiswerkopdracht dient u uit te voeren.


Toetsing

U sluit deze cursus af met een proeve van bekwaamheid.

Certificering & Accreditatie

Na deelname aan de volledige cursus ontvangt u een nascholingscertificaat.

CanMEDS

Deze cursus draagt volgens het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden bij aan CanMEDS-competentie(s):

Professionaliteit 60%

Kennis en Wetenschap 20%

Maatschappelijk handelen 20%

Totaal aantal punten: 6


Praktische info

Duur: 1 dag 8.30 – 16.00 uur


Aantal deelnemers

Minimaal 6, maximaal 12

Vragen over de cursus? Neemt u contact met ons op!

Paul de Maaijer

Opleidingsadviseur

Jantina van Malsen

Medewerker Planning en organisatie

Bij- en nascholing

Meibergdreef 9,
1105 AZ, Amsterdam
Bekijk meer details

Liever een Cursus op maat?

Aanvragen
Geldige e-mail is verplicht Vraag is verplicht