Training Venapunctie

Training Venapunctie

Venapunctie


Voor wie

Zorgprofessionals die een bijdrage leveren aan wetenschappelijk onderzoek of patiëntenzorg en de venapunctie in opdracht van een arts uitvoeren.


Voorwaarde voor deelname

De cursisten hebben ter voorbereiding de CampusMed van Noordhoff Health de elearningmodule(s):

       de CampusMed e-learning module “bloedafname”

       de CampusMed e-learning module “bloedkweek”

gevolgd en de toets met een voldoende afgerond.

Daarnaast worden de protocollen die in het AMC gelden gebruikt.


Doel

Na afloop van deze cursus beschikt u over de kennis en vaardigheden om de Venapunctie volgens het AMC protocol in een skills lab setting uit te voeren.


Inhoud

Tijdens de vaardigheidscursus leert u, onder begeleiding van een ervaren trainer, de handeling Venapunctie uit te voeren volgens AMC protocol in een skills lab setting.


Toetsing

U sluit deze cursus af met een praktijktoets.


Certificering & Accreditatie

Na deelname aan de volledige cursus en het behalen van de praktijktoets ontvangt u een bekwaamheidsverklaring voor (het volgens AMC protocol in een skills lab setting) uitgevoerde handeling Venapunctie.


CanMEDS

De cursus is door het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden geaccrediteerd en draagt bij aan de ontwikkeling van de volgende CanMEDS competenties:

Klinisch handelen:  100%

Totaal aantal punten: 2


Praktische info

Duur

2 uur


Aantal deelnemers

minimaal 6  maximaal 8


Voorbereiding/studiemateriaal

U dient zelf via CampusMED van Noordhoff Health de e-learningmodule(s) :

       de CampusMed e-learning module “bloedafname”

       de CampusMed e-learning module “bloedkweek”

aan te schaffen, te maken en de toets met een voldoende af te ronden.

Daarnaast neemt u de protocollen die in het AMC gelden door.


Liever een Cursus op maat?

Aanvragen
Geldige e-mail is verplicht Vraag is verplicht