Training Venapunctie

Training Venapunctie

Venapunctie


Voor wie

Zorgprofessionals die een bijdrage leveren aan wetenschappelijk onderzoek of patiëntenzorg en de venapunctie in opdracht van een arts uitvoeren.


Voorwaarde voor deelname

De cursisten hebben ter voorbereiding

Kennis genomen van de e-learning Bloedafname en bloedkweken theorie

De (e-learning)toets Bloedafname en bloedkweken - met een voldoende afgerond; een bewijs hiervan meenemen naar de training


Daarnaast worden de protocollen die in het AMC gelden gebruikt.


Doel

Na afloop van deze cursus beschikt u over de kennis en vaardigheden om de Venapunctie volgens het AMC protocol in een skills lab setting uit te voeren.


Inhoud

Tijdens de vaardigheidscursus leert u, onder begeleiding van een ervaren trainer, de handeling Venapunctie uit te voeren volgens AMC protocol in een skills lab setting. U sluit deze cursus af met een praktijktoets


LET OP

Na deze cursus bent u nog niet bekwaam en bevoegd om de handeling zelfstandig in de praktijk uit te voeren, hiervoor dient

nog aan een aantal voorwaarden te zijn voldaan:

1.       U krijgt opdracht van een arts voor het uitvoeren van deze handeling

2.       De arts ziet toe dat u deze handeling praktijkvaardig wordt/bent en dient u dan formeel bekwaam te verklaren,

         dit moet ook op schrift worden gesteld.

3.       De arts dient te allen tijde bereikbaar te zijn.

4.       Voelt u zich na de bekwaamheidsverklaring niet zeker om de handeling zelfstandig verantwoord uit te voeren, u kunt altijd weigeren de

         handeling uit te voeren.


Certificering & Accreditatie

Na deelname aan de volledige cursus en het behalen van de praktijktoets

- voor AMC medewerker wordt uw deelname in het leerportaal geregistreerd

- voor externe deelnemer: u ontvangt een bewijs van deelname voor (het volgens AMC protocol in een skills lab setting) uitgevoerde handeling Venapunctie


CanMEDS

De cursus is door het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden geaccrediteerd en draagt bij aan de ontwikkeling van de volgende CanMEDS competenties:

Klinisch handelen:  100%

Totaal aantal punten: 2


Praktische info

Duur 2 uur

Aantal deelnemers

Minimaal 4  Maximaal 6


Voorbereiding/studiemateriaal

AMC medewerker: Bloedafname en bloedkweken (theorie en toets) via het leerportaal

Externe deelnemer:

U dient zelf via Expert College de e-learning module Bloedafname en Bloedkweken aan te schaffen, te maken en de toets met een voldoende af te ronden. Het bewijs van de toets neemt u mee naar de training.

Daarnaast neemt u de protocollen die in het AMC gelden door.


Overig:

Na het volgen van deze training, wordt u op uw afdeling door het werkplekmanagement bekwaam verklaard om de handeling zelfstandig uit te voeren.

Liever een Cursus op maat?

Aanvragen
Geldige e-mail is verplicht Vraag is verplicht