Wondscholing

Wondscholing

Wondscholing

Voor wie

Verpleegkundigen en doktersassistenten, beiden werkzaam in de directe patiëntenzorg, zowel intra- als extramuraal.


Doel

Na het volgen van deze module heeft de deelnemer kennis, inzicht en vaardigheden met betrekking tot de wondzorg. De deelnemer kan de verschillende soorten wonden herkennen en daarnaast een behandeling inzetten en deze ook beargumenteren.

Tevens kent de deelnemer de verschillende soorten wondproducten en kan benoemen wanneer je welk product gebruikt. De deelnemer weet welke verschillende specialismes betrokken kunnen worden bij de wondzorg. Ook is de deelnemer in staat om voorlichting en begeleiding te geven aan de patiënten die belast zijn met een wond.


Inhoud

Tijdens deze 2 daagse training komen diverse facetten van de preventie en behandeling van verschillende soorten wonden aan de orde in de vorm van colleges, discussies, opdrachten en uitwerken van casuïstiek. De nadruk ligt steeds op de relatie met de praktijk en de toepassingsmogelijkheden van de verworven kennis en vaardigheden.


Voorbereiding/studiemateriaal

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de artikelen, protocollen en richtlijnen in de studiehandleiding en readers  doornemen. Noteer vragen en onduidelijkheden en neem deze mee naar de cursusdag.


Toetsing

U sluit deze cursus af met een take-home toets.


Certificering & Accreditatie

Na deelname aan de volledige cursus en het behalen van de take-home toets ontvangt u een certificaat.

CanMEDS

De cursus is door het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden geaccrediteerd en draagt bij aan de ontwikkeling van de volgende CanMEDS competenties:

Vakinhoudelijk/Klinisch handelen:  60%

Kennis en wetenschap: 20%

Professionaliteit:  20%

Totaal aantal punten: 16


Praktische info

Duur: 2 dagen 08.00-16.00 uur


Aantal deelnemers

Minimaal 10, maximaal 25


Vragen over de cursus? Neemt u contact met ons op!

Jantina van Malsen

Medewerker Planning en organisatie

Paul de Maaijer

Opleidingsadviseur

Bij- en nascholing

Meibergdreef 9,
1105 AZ, Amsterdam
Bekijk meer details

Liever een Cursus op maat?

Aanvragen
Geldige e-mail is verplicht Vraag is verplicht